طراحی لبخند 1

دکتر آرش همت-اصلاح طرح لبخند-دندانپزشک زیبایی

اصلاح طرح لبخند به همراه تعويض رنگ دندان

دکتر آرش همت-اصلاح طرح لبخند-دندانپزشک زیبایی تهران

مراجعه كننده عزيز داراي دندانهاي نامنظم در ناحيه قدام (جلو) فك بالا و همچنين به هم ريختگي و فاصله بين دنداني در فك پايين بودند

که در ویدئو تصویر قالب مطالعه قبل از درمان وتصاوير وضعيت دندانها قبل از درمان نمایش داده شده است
ابتدا به خاطر ايجاد طول وعرض مناسب ،ليفت لثه ها با ليزر بدون برش و درد و خونريزي انجام شد.

سپس با استفاده از لمينيت هاي بدون تراش(لومينير) فرم و شكل دندانها و به خواست مراجعه كننده رنگ آنها هم تغيير داده شد.
كه در تصاوير پس از درمان به اشتراك گذاشته شده است.

دکتر آرش همت-اصلاح طرح لبخند-دندانپزشک زیبایی در تهران
* رضايت بيمار از اين درمان صد درصد بود.