ایمپلنت 1

درمان ایمپلنت درکتر آرش همت دندانپزشک زیبایی ایمپلنت در یک جلسه

مراجعه كننده عزيز به مطب ،خانمي با سن بالاي ٥٠ سال،كه به دليل بيماري لثه تمام دندانهاي فك پايين و همچنين دندانهاي فك بالا( به جز ٤ دندان جلويي) را از دست داده بودند( تصاوير اول تا سوم )-ايشان به دلايل شخصي حاضر به استفاده از پروتز متحرك (دست دندان) حتي دست دندان متكي بر ايمپلنت( آوردنچر) نبودند و بر داشتن دندانهاي ثابت تاكيد داشتند.

 

طرح درمان ——->

با توجه به نظر ايشان و همچنين تحليل شديد استخوان در نواحي از هر دو فك (در تصاوير Before دقت نماييد دندانهاي باقي مانده فك پايين هم كاملا لق بودند كه نشانه تحليل استخوان شديد مي باشد)،طرح درمان بر پايه پيوند استخوان در نواحي مورد نياز ،استفاده از ٦ عدد پايه ايمپلنت در فك پايين و ٦ عدد ايمپلنت در فك بالادر نظر گرفته شد،ابتدا فك پايين در اولويت درمان قرار گرفت كه در تصاوير مراحل كاشت ايمپلنت ،سپس كشيدن دندانهاي باقيمانده و در نهايت گذاشتن دندانها قابل رؤيت هستند.

سپس فك بالا با نگرش به اينكه ٤ دندان باقيمانده قابل نگهداري هستند .درمان ريشه ،ليفت لثه با ليزر و روكش انجام شد و در دو سمت آنها در هر سمت ٣عدد ايمپلنت و در مجموع ٦ ايمپلنت كاشته شد.
پس از پايان درمان و در تصاوير آخر لبخند رضايت بيمار تمام خستگي آن روز را از من دور كرد و اين بهترين آرزوي من براي هر مراجعه كننده اي هست كه بدون هيچ محدوديتي به راحتي بخندد.
ارزوي بهترين ها را براي اين دوست عزيز دارم🌹🙏