کافه کلینیک ویژن

پس از کار گذاشتن ایمپلنت نیز رعایت بهداشت دندان همچون دندانهای عادی بسیار مهم است. ایمپلنت و لثه اطراف آن هم مثل سایر دندانها در صورت عدم رعایت بهداشت دچار مشکل خواهد شد. مراجعه مستمر یعنی هر سه ماه در سال اول برای چک و تمیز شدن ناحیه ایمپلنت بسیار حائز اهمیت است و پس از آن به صلاح دید دندانپزشک هر شش ماه ممکن است نیاز به چک و جرمگیری باشد.لازم به ذکر است که ایمپلنت مثل دندان،پوسیده نمیشود و طول عمر بالایی دارد ولی تمیز نگاه داشتن آن امری ضروری ایست زیرا باعث آلودگی و جرم برای دندانهای مجاور مگردد . در روش جدید که ما در مطب استفاده میکنیم نیازی به برش لثه نیست