پروتز و روکش

درمان بی دندانی کامل با ایمپلنت

درمان بی دندانی

درمان بی دندانی کامل با ایمپلنت: از گذشته های دور مردمان همواره در پی چاره ای برای جایگزینی دندان های از دست رفته بوده اند. در سه دهه ی گذشته ایمپلنت دندان توانسته با پشتوانه ی علمی جای خود را به خوبی در علم دندان پزشکی باز کند . در …

مطالعه بیشتر »

مزایای کاشت ایمپلنت

مزایای کاشت ایمپلنت

مزایای کاشت ایمپلنت نسبت به پروتز ثابت بریج یا پروتز های متحرک: از دست رفتن دندان ها سبب تحلیل استخوان و تغییر در چهره می شود . همچنین با از دست رفتن یک دندان و ایجاد فضای خالی در قوس دندانی ، دندان های اطراف دچار انحراف و چرخش می …

مطالعه بیشتر »

میزان موفقیت پروتز دندان بریج سه واحدی بر روی ایمپلنت

میزان موفقیت پروتز دندان بریج سه واحدی بر روی ایمپلنت A systematic review and meta-analysis of 3-unit fixed dental prostheses: Are the results of 2 abutment implants comparable to the results of 2 abutment teeth? 2017 مقاله ی سیستماتیک فوق به بررسی مقایسه ی میان بریج سه واحدی با پایه ی دندان های طبیعی و بریج …

مطالعه بیشتر »

پروتز ثابت (روکش)

پروتز ثابت روکش یا کراون (crown) روکش ها راه درمانی مناسبی برای دندان هایی که پوسیدگی های بسیار گسترده دارند یا درمان ریشه (عصب کشی) شده اند و بافت سالم ناچیزی از دندان باقی مانده است ، هستند و کارایی و زیبایی را به دندان باز میگرداند. روکش ها کلاهکی …

مطالعه بیشتر »