آرشیو تگ ها: روکش

پروتز ثابت (روکش)

پروتز ثابت روکش یا کراون (crown) روکش ها راه درمانی مناسبی برای دندان هایی که پوسیدگی های بسیار گسترده دارند یا درمان ریشه (عصب کشی) شده اند و بافت سالم ناچیزی از دندان باقی مانده است ، هستند و کارایی و زیبایی را به دندان باز میگرداند. روکش ها کلاهکی …

مطالعه بیشتر »